Akvareller

Mine betraktninger rundt utstillingen Spor.

Jeg tar utgangspunkt i landskapet langs kysten av Østfold, med sine granittformasjoner. Her kan vi se hvordan isen under istiden har formet og polert granitten og etterlatt seg spor i form av skuringsstriper og jettegryter og flyttblokker blant annet. Vi kan også se nyere spor etter menneskelig aktivitet i form av steinbrudd. De kan vi vandre gjennom der de ligger åpne i dagen, eller vi kan se små spor etter drill og meisel i bruddstein som ligger spredt mellom kystfuruene. Dette et landskap jeg har vokst opp i og stadig beveger meg i.

De fleste i Norge har et eller annet forhold til fjell. For meg er disse fjellformasjonene kroppslige, ekspressive og intime, og ikke minst feminine. De er harde og glatte, men føles samtidig myke og om sommeren også varme.

Bildene i kafeen er malt i akvarellteknikk. I denne teknikken er midlene jeg har til rådighet; papiret, pigmentene- med sine ulike egenskaper- og vann, ofte mye vann. Utfordringen ligger i å beholde transparensen som vannet tilfører fargene og lyset som det hvite papiret gir, i lag på lag. Mens jeg maler får jeg ofte assosiasjoner utover det jeg rent malerisk ser. En tittel er «Broen- dark matters too». For meg handler dette bildet om å ta valg og å finne løsninger. Dermed blir landskapet et uttrykk for hvordan livet setter sine spor i oss mennesker, og om våre erfaringer.
       
 
Fra utstillingen Spor på Østfold kunstsenter
19. januar 2019 - 10. mars 2019
Hjem