MINUTTENE MELLOM LYS OG MØRKE

  Akvarell 2017

(38x52)   med ramme 50x64

Hjem